ruim baan voor vissen in het Waddengebied

Een gezonde visstand in de binnenwateren en veel verschillende vissoorten in de Waddenzee. Dat willen de waterschappen Hollands Noorderkwartier, Wetterskip Fryslân, Noorderzijlvest en Hunze en Aa's bereiken. Daarvoor moeten de vissen fysieke barrières kunnen passeren. Verschillende obstakels worden de komende tijd aangepakt mede dankzij een bijdrage uit het Waddenfonds.

De vier noordelijke waterschappen werken samen om vismigratie te bevorderen en geven daarmee Ruim Baan Voor Vissen.
De Vis Migratie Kaart

Vervolg Ruim baan voor Vissen

Ruim Baan voor Vissen krijgt een vervolg. Momenteel werken we aan het actualiseren van onze website.

Ruim Baan Voor Vissen op Twitter
Volg ons op twitter @ruimbaanvoorvis
'Ruim baan voor vissen' is een
samenwerkingsproject van:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Wetterskip Fryslân Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa's
© 2012 ruimbaanvoorvissen.nl | copyright | disclaimer | Ontwerp & webontwikkeling Custard.nl