Extra subsidie Waddenfonds voor Ruim baan voor Vissen 2

Het Waddenfonds is positief over verlenging van het project Ruim baan voor Vissen 2 én verleent daarvoor een extra financiële bijdrage van 4,3 miljoen euro.

Werken aan het vergroten van het leefgebied voor vis

Het project Ruim Baan voor Vissen 2 richt zich op het herstel van de ecologische verbindingen tussen zoet en zout water langs de hele Noord-Nederlandse Waddenkust. Denk aan de aanleg van zoet-zout overgangen, het herstellen en koppelen van de ecologische verbindingen met het achterland, de ontsluiting en het herstel van paai- en opgroeigebieden voor vis, kennisontwikkeling en monitoring en bredere aandacht voor het thema vismigratie.

Prijsstijgingen en veranderende inzichten

Binnen het project Ruim Baan voor Vissen 2 zijn naast de prijsstijgingen inmiddels veranderde inzichten ontstaan over de uitvoering. Dit draagt er nu aan bij dat de initiatiefnemers de projectperiode met twee jaar verlengen tot 31 december 2027. Om het project te laten slagen heeft de Stuurgroep Waddenprovincies een positief advies uitgebracht richting het Waddenfonds voor een extra financiële bijdrage van ruim 4,3 miljoen euro. Het Waddenfonds heeft daarmee ingestemd.

Eerder stelde het Waddenfonds hiervoor al 12,8 miljoen beschikbaar. In totaal investeren de partners binnen dit meerjarige programma – de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Hogeschool van Hall-Larenstein – samen zo’n 60 miljoen.


© 2024 · concept & realisatie: Custard on & offline communicatie