Kennisdeling

Omdat vissen geen grenzen kennen

Door kennis en krachten te bundelen, ontstaat een Waddenbrede aanpak en een waardevolle bijdrage aan de kennis over het Waddengebied. Door samen te werken met andere partijen en projecten, andere overheden, natuurbeheerders, maatschappelijke groeperingen, kennisinstituten en de visserijsector ontstaat er ook wetenschappelijk een stevig fundament.

Binnen het concept van de Living Lab worden de kennis en krachten gebundeld en ook het bedrijfsleven uitgedaagd om mee te denken om te komen tot kostenbesparende en innovatieve oplossingen.


© 2024 ยท concept & realisatie: Custard on & offline communicatie