Het Waddenfonds is positief over verlenging van het project Ruim baan voor Vissen 2 én verleent daarvoor een extra financiële bijdrage van 4,3 miljoen euro.

Werken aan het vergroten van het leefgebied voor vis

Het project Ruim Baan voor Vissen 2 richt zich op het herstel van de ecologische verbindingen tussen zoet en zout water langs de hele Noord-Nederlandse Waddenkust. Denk aan de aanleg van zoet-zout overgangen, het herstellen en koppelen van de ecologische verbindingen met het achterland, de ontsluiting en het herstel van paai- en opgroeigebieden voor vis, kennisontwikkeling en monitoring en bredere aandacht voor het thema vismigratie.

Prijsstijgingen en veranderende inzichten

Binnen het project Ruim Baan voor Vissen 2 zijn naast de prijsstijgingen inmiddels veranderde inzichten ontstaan over de uitvoering. Dit draagt er nu aan bij dat de initiatiefnemers de projectperiode met twee jaar verlengen tot 31 december 2027. Om het project te laten slagen heeft de Stuurgroep Waddenprovincies een positief advies uitgebracht richting het Waddenfonds voor een extra financiële bijdrage van ruim 4,3 miljoen euro. Het Waddenfonds heeft daarmee ingestemd.

Eerder stelde het Waddenfonds hiervoor al 12,8 miljoen beschikbaar. In totaal investeren de partners binnen dit meerjarige programma – de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Hogeschool van Hall-Larenstein – samen zo’n 60 miljoen.

De VisKringloop in de Wieringermeer is onlangs genomineerd voor twee verschillende prijzen: de Dutch Design Awards en de Arie Keppler Prijs. Het project is ook opgenomen in de Gids voor Land Art in Nederland – 50 jaar landschapskunst. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de VisKringloop, een paai- en leefgebied voor zoet-zouttrekkende vissen, in 2020 aangelegd. Het is een onderdeel van het Waddenfondsproject ‘Ruim Baan voor Vissen’, dat als doel heeft de vismigratie te bevorderen.

Arie Keppler Prijs

De VisKringloop heeft de Arie Keppler Prijs gewonnen! Het doel van de Arie Keppler Prijs is om beleidsontwikkelingen en gerealiseerde projecten op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap en erfgoed met een voorbeeldstellende betekenis voor het voetlicht te brengen. Een vakjury koosuit alle inzendingen de twaalf meest aansprekende projecten op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap en erfgoed.

Dutch Design Awards

Daarnaast was de VisKringloop een van de drie genomineerde projecten in de categorie Habitat van de Dutch Design Awards 2022. Dit unieke land-art project in de kop van Noord-Holland vormt een paai- en leefgebied voor zoet-zouttrekkende vissen en is spectaculair in zijn eenvoud. Helaas is deze prijs aan onze neus voorbij gegaan.

Over de VisKringloop

In 2020 heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in Slootdorp een gebied van ruim 17 hectare ingericht om de vismigratie van en naar de Wieringermeer te verbeteren. Deze zogenaamde VisKringloop is een leef- en opgroeigebied voor vissen die trekken tussen zoet en zout water, zoals de glasaal (paling) en de driedoornige stekelbaars. Vissen hebben voor het voortplanten en opgroeien voldoende voedsel en schuilplekken nodig. De door de mens aangelegde stuwen, sluizen en gemalen hebben voor vissen de toegang tot de polder lastig gemaakt. Ook is het brakke water in de Wieringermeer minder geschikt voor zoetwatervissen om zich te kunnen voortplanten. Met deze nieuwe VisKringloop krijgt vis meer leefruimte. www.hhnk.nl/viskringloop


© 2024 · concept & realisatie: Custard on & offline communicatie