VisKringloop in de race voor Dutch Design Awards én Arie Keppler Prijs

De VisKringloop in de Wieringermeer is onlangs genomineerd voor twee verschillende prijzen: de Dutch Design Awards en de Arie Keppler Prijs. Het project is ook opgenomen in de Gids voor Land Art in Nederland – 50 jaar landschapskunst. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de VisKringloop, een paai- en leefgebied voor zoet-zouttrekkende vissen, in 2020 aangelegd. Het is een onderdeel van het Waddenfondsproject ‘Ruim Baan voor Vissen’, dat als doel heeft de vismigratie te bevorderen.

Dutch Design Awards

De VisKringloop is een van de drie genomineerde projecten in de categorie Habitat van de Dutch Design Awards 2022. Dit unieke land-art project in de kop van Noord-Holland vormt een paai- en leefgebied voor zoet-zouttrekkende vissen en is spectaculair in zijn eenvoud. Het ontwerp is in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier opgesteld door een nauwe samenwerking tussen de landschapsarchitecten van HOSPER, kunstenaar Pé Okx en ecoloog Cor ten Haaf. Bekendmaking van de winnaars van de Dutch Design Awards vindt plaats tijdens de Dutch Design Week van 22-30 oktober 2022 in Eindhoven.

Arie Keppler Prijs

Daarnaast is de VisKringloop genomineerd voor de Arie Keppler Prijs. Het doel van de Arie Keppler Prijs is om beleidsontwikkelingen en gerealiseerde projecten op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap en erfgoed met een voorbeeldstellende betekenis voor het voetlicht te brengen. Een vakjury kiest uit alle inzendingen de twaalf meest aansprekende projecten op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap en erfgoed. Het publiek kan tot en met 14 september 2022 stemmen via: Wieringermeer VisKringloop – Wieringermeer – MOOI Noord-Holland

Over de VisKringloop

In 2020 heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in Slootdorp een gebied van ruim 17 hectare ingericht om de vismigratie van en naar de Wieringermeer te verbeteren. Deze zogenaamde VisKringloop is een leef- en opgroeigebied voor vissen die trekken tussen zoet en zout water, zoals de glasaal (paling) en de driedoornige stekelbaars. Vissen hebben voor het voortplanten en opgroeien voldoende voedsel en schuilplekken nodig. De door de mens aangelegde stuwen, sluizen en gemalen hebben voor vissen de toegang tot de polder lastig gemaakt. Ook is het brakke water in de Wieringermeer minder geschikt voor zoetwatervissen om zich te kunnen voortplanten. Met deze nieuwe VisKringloop krijgt vis meer leefruimte. www.hhnk.nl/viskringloop

© 2022 · concept & realisatie: Custard on & offline communicatie