home ›› Paai- en opgroeiplaatsen Kouwe Faart

Paai- en opgroeiplaatsen Kouwe Faart

(project van Wetterskip Fryslân)
Wetterskip Fryslân gaat een natuurvriendelijk oever langs de Kouwe Faart aanleggen. Deze oever zorgt voor een goede leefomgeving voor vissen.

Locatie van het project
De natuurvriendelijke oever wordt aangelegd langs de Kouwe Faart. Deze vaart loopt van St. Annaparochie tot aan het buurtschap Zwarte Haan. Het eindpunt van de vaart is het H.G. Miedemagemaal bij de Waddenzeedijk.

Aanleiding van dit project
Wetterskip Fryslân wil de leef-. schuil en trekmogelijkheden van vissen verbeteren. De Kouwe Faart komt daar nadrukkelijk voor in aanmerking. Deze vaart is namelijk een van de belangrijke migratieroutes van en naar de Waddenzee.

Bijzonderheden
De Kouwe Faart is verbonden aan de Noorderlijke Elfstedenvaarroute. Deze vaarroute wordt ook visvriendelijk gemaakt. De route vormt de verbinding met de Friese boezem. Daarom hebben maatregelen in de Kouwe Faart veel effect. Effect op de visstand in de regio en op het gehele watersysteem van Fryslân.

Financiën
Het project wordt opgepakt samen met de aanleg van een vispassage in Zwarte Haan. Daarmee moeten vissen van de Waddenzee naar het binnenwater kunnen zwemmen en andersom. De totaalkosten van het project zijn geraamd op ruim 2 miljoen euro. Rijkswaterstaat stelt 231.000 euro subsidie beschikbaar. Het Waddenfonds verleent 1,1 miljoen euro subsidie en de provincie Fryslân ruim 222.000 euro. De bijdrage voor Wetterskip Fryslân is ruim 450.000 euro.

Planning
De uitvoering van de natuurvriendelijke oever in de Kouwe Faart is voorlopig gepland voor 2013.

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op met projectleider Douwe de Vries van Wetterskip Fryslân. Telefoonnummer (058) 292 22 22.
Ruim Baan Voor Vissen op Twitter
Volg ons op twitter @ruimbaanvoorvis
'Ruim baan voor vissen' is een
samenwerkingsproject van:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Wetterskip Fryslân Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa's
© 2012 ruimbaanvoorvissen.nl | copyright | disclaimer | Ontwerp & webontwikkeling Custard.nl