home ›› Vispassage Zwarte Haan

Vispassage Zwarte Haan

(project van Wetterskip Fryslân)
Wetterskip Fryslân gaat een vispassage bij het gemaal in Zwarte Haan aanleggen. Hiermee moeten vissen weer van de Waddenzee naar het binnenwater kunnen zwemmen en andersom.

Locatie van het project
De vispassage wordt aangelegd in het buurtschap Zwarte Haan. Dat ligt boven St. Annaparochie in de gemeente De Bildt. Het vismigratiepunt komt bij het H.G. Miedemagemaal.

Aanleiding van dit project
De aanleg van de Waddenzeedijk en het zeegemaal heeft grote gevolgen voor de vismigratie. Vissen kunnen niet meer van zoet naar zout water zwemmen en omgekeerd. Hierdoor worden sommige vissoorten bedreigd in hun voortbestaan. Het uitstroompunt bij het gemaal vormt geen open verbinding met het zoute water. Wetterskip Frylân wil deze barrière passeerbaar maken.

Bijzonderheden
De effectiviteit en haalbaarheid van een vispassage bij Zwarte Haan is uitgebried onderzocht. Hieruit blijkt dat er een groot visaanbod is van glasaal en driedoornige stekelbaars. Vooral voor de driedoornige stekelbaars is deze locatie zeer belangrijk. In potentie is Zwarte Haan de tweede belangrijke intrekplaats na Roptazijl en Lauwersoog. Voor glasaal is het de derde belangrijke intrekplaats.

Financiën
Het project wordt opgepakt samen met de aanleg van een natuurvriendelijke oever. Die is bedoeld voor leefomgeving voor vis in de aansluitende Kouwe Faart. De totaalkosten van het project zijn geraamd op ruim 2 miljoen euro. Rijkswaterstaat stelt 231.000 euro subsidie beschikbaar. Het Waddenfonds verleent 1,1 miljoen euro subsidie en de provincie Fryslân ruim 222.000 euro. De bijdrage voor Wetterskip Fryslân is ruim 450.000 euro.

Planning
Uitvoering van de vispassage is gepland in de periode van 1 april tot 1 oktober 2013.

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op met projectleider Douwe de Vries van Wetterskip Fryslân. Telefoonnummer (058) 292 22 22
Ruim Baan Voor Vissen op Twitter
Volg ons op twitter @ruimbaanvoorvis
'Ruim baan voor vissen' is een
samenwerkingsproject van:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Wetterskip Fryslân Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa's
© 2012 ruimbaanvoorvissen.nl | copyright | disclaimer | Ontwerp & webontwikkeling Custard.nl