home ›› Viskringloop Wieringermeer

Viskringloop Wieringermeer

(project van Hollands Noorderkwartier)
In de Wieringermeer ontwikkelt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) een uniek gebied van ruim 17 hectare om het paai- en leefgebied voor zoet-zout trekkende vissen te vergroten. Het bestaande terrein wordt omgebouwd tot een 'VisKringloop': een stelsel van dijkjes, oevers en water tot diepte van maximaal 1 meter. De ondieptes begroeien in de toekomst langzaam met boven- en onderwaterplanten. De onderwaterplanten geven beschutting aan jonge vissen, met name de driedoornige stekelbaars. Op enkele plaatsen komen diepere plekken, waar jonge vissen (o.a. glasaal) tijdens de vorst kunnen overwinteren.

Locatie van het project
Het plangebied ligt in de Wieringermeer (Noord-Holland) in de driehoek Wieringerrandweg, Hippolytushoeverweg en het Robbenoordbos. Er komt een vishevel uit het Amstelmeerkanaal die voor vissen in twee richtingen te passeren is. Het gebied krijgt drie delen met elk een eigen waterpeil, onderling gescheiden door vistrappen. De verbinding naar de polder loopt langs de Hippolytushoeverweg en via een tweede vishevel naar de Den Oeversche Vaart. Wanneer het gebied is ingericht kan men over een graspad door het gebied naar het Robbenoordbos lopen. Aan dit graspad staat dan een uitkijktoren zodat men een mooi overzicht heeft over het gebied en het ontwerp.

Aanleiding van dit project
Voor de inpoldering was de Wieringermeer een belangrijk paai- en opgroeigebied voor aal en driedoornige stekelbaars en kan dit in de toekomst ook weer zijn. De Wieringermeer wordt via gemaal Leemans droog gemalen. Het gemaal heeft een lange spuikoker, onder de Zuiderhaven door, naar de Waddenzee. Daardoor is de Wieringermeer voor trekkende vissen afgesloten van de Waddenzee. Gemaal Leemans vormt dus een belangrijk knelpunt in migratie tussen zoet en zout. Daarom is een andere route gezocht om de vissen te kunnen laten trekken tussen het zoete en zoute water. Via de Stevinsluizen in de Afsluitdijk kunnen vissen migreren tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Via de Stontelerkeersluis komen de vissen van het IJsselmeer (Zuiderhaven) in het Amstelmeerkanaal. Door de aanleg van de vishevels en de VisKringloop wordt een ecologische verbinding gecreëerd tussen het Amstelmeerkanaal en het watersysteem van de Wieringermeer.

Financiën
Dit project valt onder Ruim Baan voor Vissen 1. Het Waddenfonds financiert de helft van dit project. Provincie Noord-Holland draagt 10% bij en de rest van kosten is voor rekening van het hoogheemraadschap. Het totale project kost ca. 2 miljoen euro, inclusief de grondaankoop.

Planning
Uitvoering start in januari 2020. Naar verwachting is het gebied eind 2020 ingericht, waarna in 2021 de inregeling plaatsvindt van de vishevels en vistrappen, om zo goed mogelijke omstandigheden te creëren voor de vissen.

Meer weten?
Als u vragen heeft dan kunt u via het algemene nummer van HHNK (072-582 82 82) contact opnemen met de heer Alex Rennings.
Ruim Baan Voor Vissen op Twitter
Volg ons op twitter @ruimbaanvoorvis
'Ruim baan voor vissen' is een
samenwerkingsproject van:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Wetterskip Fryslân Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa's
© 2012 ruimbaanvoorvissen.nl | copyright | disclaimer | Ontwerp & webontwikkeling Custard.nl