home ›› Amstelmeerboezem - vispassages + visgeleiding

Amstelmeerboezem - vispassages + visgeleiding

(project van Hollands Noorderkwartier)
Bij gemaal Balgdijk wordt een vispassage aangelegd. Het Lage Oude Veer is voorzien van paai- en opgroeiplaatsen en zal worden begrensd als EHS-gebied.

Locatie van het project
De Amstelmeerboezem is ca. 13.000 ha groot, met als belangrijkste wateroppervlak het Amstelmeer.

Aanleiding van dit project
Voor de Amstelmeerboezem is de vismigratie zoet-zout met de Waddenzee gerealiseerd door een voorziening in spuisluis De Oostoever. Via het Balgzandkanaal wordt De Oostoever verbonden met de Amstelmeerboezem. Optrekkende vis in het Balgzandkanaal komt als eerste knelpunt het gemaal Balgdijk tegen. Het uitgeslagen zoete water uit de polder trekt migrerende vissen aan. Via gemaal De Waakzaamheid wordt overtollig water uit de Vereenigde Raaksmaats- en Niedorperkoggeboezem (VRNK-boezem) uitgeslagen op de Amstelmeerboezem. Gemaal De Waakzaamheid vormt daarmee een belangrijk schakel in migratieroutes voor soorten, zoals aal en driedoornige stekelbaars die landinwaarts willen migreren.

Financiën
- Vispassage gemaal De Waakzaamheid € 66.000 - Vispassage gemaal Balgdijk € 44.000 Van deze bedragen wordt 50% gefinancierd uit het Waddenfonds. Verder is sprake van 31% cofinanciering door de provincie Noord-Holland. Het overige deel wordt gedragen door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Planning
- Vispassage gemaal de Waakzaamheid Start: 2012 Oplevering: 2015 - Vispassage gemaal Balgdijk Start: 2012 Oplevering: 2013

Meer weten?
Voor meer informatie over deze projecten kunt u contact opnemen met mevrouw Veerman, telefoon 072 782 8282 of info@hhnk.nl.
Ruim Baan Voor Vissen op Twitter
Volg ons op twitter @ruimbaanvoorvis
'Ruim baan voor vissen' is een
samenwerkingsproject van:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Wetterskip Fryslân Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa's
© 2012 ruimbaanvoorvissen.nl | copyright | disclaimer | Ontwerp & webontwikkeling Custard.nl