home ›› Noordelijke Schermerboezem - vispassages + paai- en opgroeiplaatsen

Noordelijke Schermerboezem - vispassages + paai- en opgroeiplaatsen

(project van Hollands Noorderkwartier)
De Doggersvaart en de Scheidingsvliet worden met een duiker/terugslagklep passeerbaar gemaakt voor vis. Voor de Noordelijke Schermerboezem is verder in de aanleg van 5 km paai- en opgroeiplaatsen voorzien om (met name langs het druk bevaren Noord-Holland kanaal) de vis rust- en paaiplaatsen te kunnen bieden.

Locatie van het project
De Noordelijke Schermerboezem is onderdeel van de Schermerboezem, het grootste boezemsysteem van Hollands Noorderkwartier. De Schermerboezem heeft een oppervlak van ca. 80.000 ha en strekt zich uit van Den Helder tot Zaanstad. De grens van de Noordelijke Schermerboezem ligt bij het Alkmaarder- en Uitgeestermeer.

Aanleiding van dit project
Voor de Noordelijke Schermerboezem is de vismigratie zoet-zout gerealiseerd met een voorziening in gemaal De Helsdeur bij Den Helder. Een belangrijk migratieknelpunt is de overgang tussen het boezemwatersysteem en de polder het Koegras. Dit poldergebied sluit direct aan op de trekroute van aal en driedoornige stekelbaars, dit vanwege potentiële paai- en opgroeigebieden voor deze soorten. Het realiseren van vispassages bij de Doggersvaart en Scheidingsvliet heeft voor het hoogheemraadschap daarom een hoge prioriteit.

Financiën
- Vispasseerbaar maken Doggersvaart € 35.000 - Vispasseerbaar maken Scheidingsvliet € 26.000 - Paai- en opgroeiplaatsen (5 km) € 680.000 Van deze bedragen wordt 50% gefinancierd uit het Waddenfonds. Voor de Doggersvaart en het Scheidingsvliet is sprake van 31% cofinanciering door de provincie Noord-Holland, voor de Paai- en opgroeiplaatsen 10%. Het overige deel wordt gedragen door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Planning
- Vispasseerbaar maken Doggersvaart Start: 2011 Oplevering: 2013 - Vispasseerbaar maken Scheidingsvliet Start: 2013 Oplevering: 2013 - Paai- en opgroeiplaatsen (5 km) Start: 2012 Oplevering: 2015

Meer weten?
Voor meer informatie over deze projecten kunt u contact opnemen met de heer Rennings (paai- en opgroeiplaatsen) en mevrouw Veerman (Doggersvaart en Scheidingsvliet), telefoon 072 782 8282 of info@hhnk.nl.
Ruim Baan Voor Vissen op Twitter
Volg ons op twitter @ruimbaanvoorvis
'Ruim baan voor vissen' is een
samenwerkingsproject van:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Wetterskip Fryslân Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa's
© 2012 ruimbaanvoorvissen.nl | copyright | disclaimer | Ontwerp & webontwikkeling Custard.nl