home ›› Vispassages drie zeegemalen en achterliggende maatregelen

Vispassages drie zeegemalen en achterliggende maatregelen

(project van Noorderzijlvest)
Op acht locaties van Noorderzijlvest is het ecologisch evenwicht hersteld door verbetering van vismigratie.

Locatie van het project
Het project betreft het vispasseerbaar maken van: - 3 zeegemalen: Noordpolderzijl, Spijksterpompen en de Drie Delfzijlen; - 5 stuwen in het achterland : keersluis Wachter, peilscheiding Warffummerverlaat, Mugtilstuw, Wortelpotstuw en Pomphuisstuw. Alle objecten zijn gelegen in Noord en Noord Oost Groningen.

Aanleiding van dit project
In 2006 is opdracht verleend om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het vispasseerbaar maken van drie zeegemalen Noordpolderzijl, Spijksterpompen en de Drie Delfzijlen. Mede op basis van de resultaten van dit onderzoek is besloten om de genoemde zeegemalen en stuwen in het achterland vispasseerbaar te maken. Voor de realisatie van de vispasserbaarheid van alle genoemde objecten is is subsidie toegezegd vanuit het Waddenfonds. Daarnaast draagt Rijkswaterstaat bij in de kosten van het vispasseerbaar maken van de drie zeegemalen.

Bijzonderheden
Bijzonder aan de uitvoering van dit project is dat waterschap Noorderzijlvest bij de aanbesteding van dit project heeft gekozen voor prestatie-inkoop. Doordat door deze inkoopprocedure dé expert in de markt wordt geselecteerd, worden de beoogde projectdoelen optimaal gerealiseerd.

Planning
Momenteel zijn zowel de zeegemalen als de stuwen in het achterland vispasseerbaar er worden de maatregelen doormiddel van monitoring geëvalueerd en geoptimaliseerd indien noodzakelijk.

Meer weten?
Projectleider Oomke Frans, tel 050 304 8392, o.frans@noorderzijlvest.nl
Ruim Baan Voor Vissen op Twitter
Volg ons op twitter @ruimbaanvoorvis
'Ruim baan voor vissen' is een
samenwerkingsproject van:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Wetterskip Fryslân Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa's
© 2012 ruimbaanvoorvissen.nl | copyright | disclaimer | Ontwerp & webontwikkeling Custard.nl