home ›› Paai- en opgroeiplaatsen Schildmeer

Paai- en opgroeiplaatsen Schildmeer

(project van Hunze en Aa's)
In het watersysteem Duurswold ontbreken vooralsnog geschikte paai- en opgroeiplaatsen

Locatie van het project
Het Schildmeer neemt een centrale plaats in binnen het watersysteem Duurswold. Het gebied dat ingesloten ligt tussen Groningen en Hoogezand aan de zuidoostkant en Appingedam aan de noordoostkant.

Aanleiding van dit project
Het Duurswoldgebied biedt potentieel aantrekkelijke paai- en opgroeigebieden als ze toegankelijk worden gemaakt voor vismigratie. Door middel van een aantal ecologische verbindingszones is uitwisseling van soorten tussen de verschillende natuurgebieden mogelijk. Het waterschap Hunze en Aa’s wil de komende jaren de inrichting van de oevers verbeteren en het geschikt maken als paai- en opgroeigebied voor vissen uit de zoete wateren en vissen die tussen zoet en zout water migreren.

Bijzonderheden
Binnen het Schildmeer betreft het ca. 3,5 ha met een lengte van ca. 700 meter. Binnen de Duurswold boezemkanalen betreft het ca. 6 km aan in te richten paai- en opgroeigebied.

Financiën
De totale kosten voor dit project zijn geraamd op € 1.020.000,-. Daarvan wordt € 612.000, - gefinancierd door het Waddenfonds

Planning
De uitvoering van het project staat gepland in 2014

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willem Kastelein, (0598) 69 34 14
Ruim Baan Voor Vissen op Twitter
Volg ons op twitter @ruimbaanvoorvis
'Ruim baan voor vissen' is een
samenwerkingsproject van:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Wetterskip Fryslân Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa's
© 2012 ruimbaanvoorvissen.nl | copyright | disclaimer | Ontwerp & webontwikkeling Custard.nl