home ›› Vispassage Sans Souci

Vispassage Sans Souci

(project van Hunze en Aa's)
Gemaal Sans Souci is nog niet vispasseerbaar. De uitwisseling tussen de zee, kanalen en de achterliggende natuurgebieden is hierdoor minimaal. De bouw van deze vispassage biedt uitkomst.

Locatie van het project
Sans Souci ligt in het watersysteem Duurswold. Het gebied dat ingesloten ligt tussen Groningen en Hoogezand aan de zuidoostkant en Appingedam aan de noordoostkant. Gemaal Sans Souci ligt bij Schildwolde. Het watert een belangrijk deel van het Duurswoldgebied af

Aanleiding van dit project
Het Duurswoldgebied biedt potentieel aantrekkelijke paai- en opgroeigebieden als ze toegankelijk worden gemaakt voor vismigratie. Door middel van een aantal ecologische verbindingszones is uitwisseling van soorten tussen de verschillende natuurgebieden mogelijk. Het vispasseerbaar maken van gemaal Sans Souci is één van de maatregelen die dit mogelijk gaat maken.

Bijzonderheden
Waterschap Hunze en Aa’s heeft voor deze vispassage het venturi systeem in gedachten; een lange metalen buis met aan weerszijden twee smalle zijbuizen. De grote buis (instroomkoker) leidt naar een centrifugaalpomp die het water opvoert, de twee zijbuizen leiden om de pomp heen. Om de vissen uit de voor hen gevaarlijk instroomkoker weg te houden, zijn er stroboscopen voor de instroomkoker geplaatst. De vissen mijden de instroomkoker vanwege dit licht. Omdat via de zijbuizen water wordt aangezogen, ontstaat hier een lokstroom. Doordat de vissen niet de instroomkoker in zwemmen, vanwege het licht, kiezen zij voor de donkere zijbuizen en zwemmen veilig om de centrifugaalpomp heen.

Financiën
De totale kosten voor dit project zijn geraamd op € 200.000,- Hiervan wordt €120.000 door het Waddenfonds bijgedragen. De rest komt voor rekening van waterschap Hunze en Aa’s.

Planning
Het project staat gepland in 2013.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willem Kastelein, (0598) 69 34 14
Ruim Baan Voor Vissen op Twitter
Volg ons op twitter @ruimbaanvoorvis
'Ruim baan voor vissen' is een
samenwerkingsproject van:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Wetterskip Fryslân Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa's
© 2012 ruimbaanvoorvissen.nl | copyright | disclaimer | Ontwerp & webontwikkeling Custard.nl