home ›› Uitleg over vismigratiekaart

Uitleg over vismigratiekaart

De vismigratiekaart toont de knelpunten voor goede vismigratie in de vier noordelijke provincies. Barrières zoals stuwen en gemalen staan een gezonde en gevarieerde visstand in de weg. 

De belangrijkste - prioritaire - knelpunten zijn te vinden op de vismigratiekaart. Van al deze knelpunten wordt onder andere aangegeven hoe kritisch ze zijn, wanneer en hoe ze worden aangepakt en of ze inmiddels zijn opgelost. De situatie op de kaart is een momentopname maar geeft wel een goed beeld van de grote schaal van het probleem en laat ook zien dat het onderwerp bij de waterschappen hoog op de agenda staat.

De Vis Migratie Kaart
Ruim Baan Voor Vissen op Twitter
Volg ons op twitter @ruimbaanvoorvis
'Ruim baan voor vissen' is een
samenwerkingsproject van:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Wetterskip Fryslân Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa's
© 2012 ruimbaanvoorvissen.nl | copyright | disclaimer | Ontwerp & webontwikkeling Custard.nl