home ›› Driedoornige stekelbaars

Driedoornige stekelbaars

De driedoornige stekelbaars (Gasterosteus aculeatus) is van origine een zoutwatersoort die op een gegeven moment de zoete binnenwateren is gaan bevolken. Er worden twee soorten onderscheiden die elk een eigen leefgebied hebben: soorten die permanent in zout of zoet water leven en soorten die migreren tussen zout en zoet water. Door het ontstaan van steeds meer barrières tussen de zee en het zoete binnenwater is met name het aantal anadrome populaties afgenomen.

De Vis Migratie Kaart
Ruim Baan Voor Vissen op Twitter
Volg ons op twitter @ruimbaanvoorvis
'Ruim baan voor vissen' is een
samenwerkingsproject van:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Wetterskip Fryslân Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa's
© 2012 ruimbaanvoorvissen.nl | copyright | disclaimer | Ontwerp & webontwikkeling Custard.nl