home ›› nieuws ›› Vierde jaargang aanbodonderzoek trekvissen

Vierde jaargang aanbodonderzoek trekvissen

Geplaatst op: 2-3-2015

Vanuit Ruim Baan voor Vissen vindt sinds 2012 onderzoek plaats bij 17 uitwaterende locaties (gemalen en sluizen) langs de Waddenkust. Tussen Den Helder en Nieuwe Statenzijl wordt het aanbod vissen die vanuit zee naar zoet water willen trekken gemonitord. Het gaat vooral om glasaal en driedoornige stekelbaars. Afgelopen week is een extra jaargang van het onderzoek van start gegaan.   

Het onderzoek zou in principe 3 jaar duren. De wens een jaar door te gaan werd door alle betrokkenen gedragen. De afgelopen jaren lieten geen duidelijke trend zien: 2013 was een jaar met relatief grote vangsten, maar dit zette zich in 2014 helaas niet door. Een extra jaar kan daarom veel informatie verschaffen over pieken en dalen in het aanbod van trekvissen. Bovendien kan dankzij deze verlenging worden onderzocht of de vispassages, die inmiddels dankzij Ruim Baan voor Vissen in een aantal zeegemalen zijn aangelegd, naar behoren functioneren.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een groep van 85 vrijwilligers. Het animo onder hen om een jaar door te monitoren is groot. Dat is bijzonder want het is intensief werk. Twee maal per week moet men volgens het monitoringsschema vanaf half februari tot juli bij hoog water (zowel overdag als ’s nachts) naar de kustlocatie om daar meerdere trekken met een kruisnet uit te voeren, om vervolgens de vangst te tellen en te noteren. 

Wat ongetwijfeld stimulerend werkt, is dat de eerste glasaal reeds is gevangen en wel bij gemaal Roptazijl in Friesland. De Hengelsportfederatie Groningen Drenthe coördineert het aanbodonderzoek, de uitvoering en rapportage ligt bij Wintermans Ecologenbureau. 

Voor meer info kunt u contact opnemen met:
Cora Kuiper, communicatieadviseur van waterschap Hunze en Aa’s, (0598) 69 3829
George Wintermans, Wintermans Ecologenbureau, (0597) 354421

 

 

 

           

 


 

Ruim Baan Voor Vissen op Twitter
Volg ons op twitter @ruimbaanvoorvis
'Ruim baan voor vissen' is een
samenwerkingsproject van:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Wetterskip Fryslân Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa's
© 2012 ruimbaanvoorvissen.nl | copyright | disclaimer | Ontwerp & webontwikkeling Custard.nl