home ›› Wieringermeer - vispassage + paai- en opgroeiplaatsen

Wieringermeer - vispassage + paai- en opgroeiplaatsen

(project van Hollands Noorderkwartier)
Het gemaal Leemans krijgt een vispassage. Voor de Wieringermeer is verder in de aanleg van 12 km paai- en opgroeiplaatsen voorzien. Deze worden gerealiseerd door langs diverse hoofdwaterlopen (zoals de Hoge Kwelsloot) paai- en opgroeiplaatsen aan te leggen. Hiermee wordt de kwaliteit van de Wieringermeer als paai- en opgroeigebied voor vissen verbeterd.

Locatie van het project
Het watersysteem Wieringermeer ligt tussen de Amstelmeerboezem, West-Friesland en het IJsselmeer.

Aanleiding van dit project
Het wateroverschot wordt via gemaal Leemans door een spuikoker, onder de Zuiderhaven door, naar de Waddenzee uitgewaterd. De Wieringermeer is een belangrijk paai- en opgroeigebied voor aal en driedoornige stekelbaars. Gemaal Leemans is een belangrijk knelpunt in migratie tussen zoet en zout. Via de Stevinsluizen in de Afsluitdijk kunnen vissen, indien gemaal Leemans passeerbaar is gemaakt, migreren tussen de Waddenzee en de binnenwateren van de Wieringermeer. Door de aanleg van deze paai- en opgroeiplaatsen kan langs de oostzijde van de aandijking een ecologische verbinding worden gecreëerd. Zo’n verbinding bestaat al aan de zuid- en de westzijde en zal mogelijk ook aan de noordzijde komen. Op deze wijze is de gehele Wieringermeer gevat in een ecologische cirkel. Dat is des te meer van belang, nu duidelijk wordt dat ecologische verbindingen verderop in en door de polder niet mogelijk zijn.

Financiën
- Vispassage gemaal Leemans € 540.000 - Paai- en opgroeiplaatsen (12 km) € 1.206.000 Van deze bedragen wordt 50% gefinancierd uit het Waddenfonds. Voor de vispassage van gemaal Leemans is sprake van 31% cofinanciering door de provincie Noord-Holland, voor de Paai- en opgroeiplaatsen 10%. Het overige deel wordt gedragen door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Planning
- Vispassage gemaal Leemans Start: 2012 Oplevering: 2015 - Paai- en opgroeiplaatsen (12 km) Start: 2011 Oplevering: 2015

Meer weten?
Voor meer informatie over deze projecten kunt u contact opnemen met de heer Rennings (paai- en opgroeiplaatsen) en mevrouw Veerman (vispassage), telefoon 072 782 8282 of info@hhnk.nl.
Ruim Baan Voor Vissen op Twitter
Volg ons op twitter @ruimbaanvoorvis
'Ruim baan voor vissen' is een
samenwerkingsproject van:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Wetterskip Fryslân Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa's
© 2012 ruimbaanvoorvissen.nl | copyright | disclaimer | Ontwerp & webontwikkeling Custard.nl